Till innehållet

Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag meddelas

Datum:
25 augusti 2022

Den 25 augusti meddelas beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.