Till innehållet

Demo Week: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

Datum:
9 maj – 12 maj 2022
Plats:
Digitalt event

9-12 maj deltar Myndigheten för yrkeshögskolan i Demo Week. Syftet med veckan är att erbjuda alla, både samverkande aktörer och andra, en möjlighet att lära sig mer om pågående pilotprojekt och initiativ inom regeringsuppdraget om en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.