Till innehållet

Dialogmöte om förstärkt stöd för svenska med yrkesinriktning

Datum:
17 maj 2022
Tid:
10.00-11.30
Plats:
Digital videokonferens

Myndigheten bjuder in till ett dialogmöte kring en insats om förstärkt stöd avseende svenska med yrkesinriktning.