Till innehållet

Spridningsseminarium NOVA-projektet

Datum:
18 maj 2022
Tid:
15.30 - 19:00 (svensk tid)
Plats:
Reykjavik, Island
Plats:
Digital videokonferens

Delta via Teams när Nova-projektet presenterar resultat samt en första jämförelse av hur de nordiska länderna inkluderar så kallade icke-formella kvalifikationer i sina referensramar.