Till innehållet

Temadag för konst- och kulturanordnare

Datum:
17 mars 2023
Tid:
08:30-13:00
Plats:
Hotel Plaza i Västerås Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Den 17 mars 2023 välkomnar Myndigheten för yrkeshögskolan er som är utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildningar till en temadag om kvalitet och utveckling i syfte att dela tankar och idéer kring centrala frågeställningar.