Till innehållet

Workshop inför statsbidragsansökan inom branschvalidering

Datum:
12 oktober 2022
Tid:
09.00-12.00
Plats:
Digitalt på Teams

Myndigheten bjuder in till en digital workshop med information inför statsbidragsansökan inom branschvalidering.