Till innehållet

Karin Åkerman, analytiker

Kompetensförsörjning och utbildning har gått som en röd tråd genom Karin Åkermans yrkesliv. Kärleken förde henne till Västerås där hon 2014 fick jobb på Myndigheten för yrkeshögskolan.