Till innehållet

Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning

Åtta myndigheter samverkar för att erbjuda ett samordnat stöd inom kompetensförsörjning och livslångt lärande.