Till innehållet

Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning

Flera myndigheter samverkar för att erbjuda ett samordnat stöd inom kompetensförsörjning och livslångt lärande.