Till innehållet

Frågor och svar

Här hittar du en FAQ som handlar om pilotverksamheten om yrkesutbildning på gymnasial nivå. Sidan uppdateras löpande.