Till innehållet

Statistik: Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare som slutfört skrivtolkutbildning med godkänt resultat.