Till innehållet

Statistik: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Här hittar du statistik om deltagare och deltagare som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och platser.