Till innehållet

Statistik: Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning fördelat efter kön.