Till innehållet

Statistik: Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning som slutfört utbildning med godkänt resultat.