Till innehållet

Statistik: Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.