Till innehållet

Statistik: Yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik om utbildningar och utbildningsanordnare samt nyttjade och outnyttjade platser. Det finns även statistik om examinerades sysselsättning efter examen. Du hittar här även länkar till den officiella statistiken om sökande, antagna, studerande och examinerade som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.