Till innehållet

Statistik: Ansökningar om att bedriva utbildning

I de årliga ordinarie ansökningsomgångarna kan utbildningsanordnare ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel. Det kan avse både nya utbildningar och utbildningar som ansöker om fortsättning.