Till innehållet

Statistik: Sökande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.