Till innehållet

Statistik: Kurs på tom plats

Om det finns lediga platser på en yrkeshögskoleutbildning, finns det möjlighet för utbildningsanordnaren att anta studerande till en eller flera av kurserna inom utbildningen. Detta kallas kurs på tom plats.