Till innehållet

Anmäl brister i en utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för tolkutbildningar som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Om du anser att det finns brister i en sådan utbildning kan du anmäla det till oss.