Till innehållet

Distansstöd – för anordnare som ställer om till distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2021 ge ett fortsatt utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning. Stödet kommer myndigheten framför allt lämna genom olika resurser och material från aktiviteter som genomförs inom ramen för Distansstöd.

Läs mer om distansstöd