Till innehållet

Statsbidrag

Regeringen har beslutat om ett statsbidrag för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering. Årligen avsätts 10 miljoner för utvecklingsinsatser som kan vara upp till två år långa. Statsbidraget administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan.