Till innehållet

Projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.