Till innehållet

26 november 2021: SeQF – Huvudnyckel för effektiv kompetensförsörjning?

Den 26 november 2021 hölls ett digitalt seminarium med goda exempel på praktisk användning av SeQF från branscher och företag som kartlägger, validerar och utvecklar medarbetarnas kompetens till att matcha kompetenskraven för olika yrkesroller.