Till innehållet

Hur du ansöker – statsbidrag 2023

Här finns information och underlag för att ansöka om statsbidrag för utveckling av branschvalidering 2023.