Till innehållet

Resultat utlysning 2022

Resultatet av ansökningsomgången som stängde i december 2021 blev att sex av sju ansökningar beviljades medel för utvecklingsinsatser. Sammanlagt fördelades 6,7 miljoner kronor för utveckling av branschvalidering.