Till innehållet

ESF-projektet Valideringslyft

Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.