Till innehållet

Information och övergripande stöd

Här finns bland annat informationsmaterial om validering på en nordisk nivå och på EU-nivå. Du hittar även ett självvärderingsverktyg för validering, riktat till utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildning, konst- och kulturutbildning och tolkutbildningar samt stöd riktat till kommuner.