Till innehållet

Kompetensutveckling om validering

Här hittar du bland annat webbutbildning om bedömning och kartläggning, samt en guide till vilken kompetensutveckling som behövs för dig som arbetar med validering.