Till innehållet

Validering inom utbildning

Myndigheten ska främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för. I dagsläget innebär det utbildningar inom yrkeshögskolan och kontakttolkutbildningar.

Ta del av blanketten på sidan stödmaterial

Läs mer om ansökan och antagning