Till innehållet

1 oktober 2021: Effektivisera regionernas kompetensförsörjning

Den 1 oktober 2021 hölls en en digital konferens, riktad mot regionala företrädare, i syfte att sprida goda exempel på hur olika aktörer använder branschvalidering för kompetenshöjning, omställning och integration.