Till innehållet

25 november 2021: Slutkonferens för ESF-projektet BOSS

Den 25 november sammanfattades nästan fyra års arbete med utveckling och kvalitetssäkring av branschkvalifikationer och valideringsmodeller inom ramen för ESF-projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

Mer information om ESF-projektet BOSS

Se filmen Branschvalidering – en nyckel till kompetensförsörjning

Mer information om statsbidrag

Ta del av standard och riktlinjer för branschvalidering