Till innehållet

Tematisk WS 1 – Vad är validering

Fredag den 28 maj hölls den första av åtta tematiska workshops för regionerna i projekt Valideringslyft. Syftet var dels att öka kunskapen om validering, dels att diskutera regionens roll i valideringsarbetet.