Till innehållet

Tematisk WS 2 – Validering inom komvux

Fredag den 20 augusti hölls den andra av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft i syfte att öka kunskapen om validering inom komvux. Bland annat diskuterades hur valideringsprocessen kan göras enhetlig och rättssäker, individens stärkta självkänsla samt vikten av en brygga mellan validering och kompletterande utbildning.