Till innehållet

Tematisk WS 3 – Information och inspiration

Fredag den 27 augusti hölls den tredje av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft i syfte att diskutera informationsinsatser och ge inspiration, bland annat hur lärlingsutbildningar inom Komvux kan formas utifrån branschens kompetensstandarder.