Till innehållet

Tematisk WS 4 – Validering inom högskola och universitet

Fredagen den 3 september hölls den fjärde av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft i syfte att få större insikter om bedömning av utländsk utbildning samt validering på lärosäten.