Till innehållet

Tematisk WS 5 – Branschvalidering

Fredag den 24 september hölls den femte av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft. Syftet var att få större insikter om branschvalidering som en nyckel till kompetensförsörjning, byggd på branschernas egna krav om vad som gör en individ anställningsbar inom ett visst yrkesområde.