Till innehållet

Tematisk WS 6 – Reell kompetens och validering inom yrkeshögskolan

Fredagen den 8 oktober hölls den sjätte av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft. Syftet var öka kunskapen om möjligheterna med validering för behörighet och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan, samt en förståelse för vad som kan öka volymerna.