Till innehållet

Tematisk WS 7 – Validering inom folkbildningen

Fredagen den 22 oktober hölls den sjunde av åtta tematiska workshops för regionerna i Valideringslyft. Syftet var öka kunskapen om möjligheterna med validering inom folkbildningen och dess roll i kompetensförsörjningen.