Till innehållet

Tematisk WS 8 – Vad är SeQF?

Vad är SeQF? Vad är en kvalifikation? Och hur kan dessa som del av ett system bidra till att rusta individer och arbetsplatser med rätt kompetens? Det var frågor som den åttonde och sista tematiska workshopen i projektet Valideringslyft försökte ge svar på.