Till innehållet

Så ansöker du

Här finns underlag som stöd för ansökan om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.