Till innehållet

Prioriteringar ansökan korta utbildningar 2022

Den 18 januari 2022 öppnar ansökan för korta utbildningar (kurser och kurspaket). Myndighetens budget är ungefär densamma som föregående år, vilket innebär att antalet platser kan förväntas hamna kring 2021 års nivå.