Till innehållet

Ekonomi

Statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren. Utbetalning av statsbidraget sker månadsvis för respektive startad utbildningsomgång.