Till innehållet

Prioriteringar ansökan kurser 2022

Den 18 januari 2022 öppnade ansökan för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng). Myndighetens budget har varit ungefär densamma som föregående år, vilket innebär att antalet platser kan förväntas hamna kring 2021 års nivå.