Till innehållet

Arbetslivsanknytning och arbetsmarknadens efterfrågan

En yrkeshögskoleutbildning måste vara efterfrågad på arbetsmarknaden och präglas av stark arbetslivsanknytning.