Till innehållet

Kvalitetsgranskning och tillsyn

Enligt förordningen om yrkeshögskolan ska myndigheten vid beslut beakta resultat från genomförd tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning.