Till innehållet

Organisatoriska förutsättningar och geografisk placering

Vissa organisatoriska förutsättningar måste finnas på plats för att man ska kunna få sin utbildning beviljad. I bedömningen lägger vi också vikt vid var den tänkta yrkeshögskoleutbildningen kommer att vara placerad.