Till innehållet

Utbildningens upplägg och befintligt utbud

För att en yrkeshögskoleutbildning ska bli beviljad ställs vissa krav på utbildningens upplägg och innehåll. Även det befintliga utbudet av yrkeshögskoleutbildningar utgör ett underlag vid bedömning.