Till innehållet

Inkomna ansökningar om att bedriva YH-utbildning med statsbidrag 2021

Den 21 juni stängdes årets ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag.