Till innehållet

Coronaviruset – stödmaterial för distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av coronaviruset.

UR - anpassad utbildning på distans